+48 (32) 763 72 09 | biuro@amc-esk.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich zamówień zawartych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pomiędzy firmą Inteligentna Mikroelektronika Sp. z o.o., ul. Wojkowicka 24, 41-250 Czeladź producentem systemu AMC-ESK (zwaną poniżej AMC-ESK) i jej Klientami w sklepie internetowym www.amc-esk.pl

§ 2. Przebieg procesu zamówienia, umowa kupna, limity zamówienia.

Przebieg Procesu Zamówienia:

  1. AMC-ESK oferuje swoim Klientom szeroką gamę produktów. Klient, klikając na produkt lub opis produktu, przechodzi do strony ze szczegółami dotyczącymi np. rodzaju, wielkości lub smaku. Produkt jest umieszczany w wirtualnym koszyku poprzez podanie żądanej ilości i kliknięcie na symbol koszyka zakupów.
  2. Klikając na przycisk „Koszyk” znajdujący się w Menu SKLEP/KOSZYK , Klient przechodzi do strony, na której może w dowolnym momencie sprawdzić produkty w wirtualnym koszyku i w razie potrzeby dokonać zmian.
  3. Jeśli Klient chce sfinalizować zamówienie, przechodzi dalej, klikając na przycisk „Przejdź do kasy”. Klient może kontynuować zakup bez konieczności rejestracji. W takim wypadku Klient musi w następnym kroku podać swój adres i dane do rachunku. Na tej stronie znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące zamówienia. Klient wybiera jedną z dostępnych form płatności.
  4. Zamówienie zostaje złożone poprzez zatwierdzenie akceptacji Regulaminu oraz kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Oznacza to, że wiążąca oferta kupna została złożona. Klient otrzymuje informacje o zawartej transakcji kupna-sprzedaży , na której znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące zamówienia, dostawy i kosztów przesyłki.

Umowa Kupna

Przedstawienie asortymentu w sklepie AMC-ESK służy jako ilustracja i nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży. Klient składa wiążącą ofertę kupna poprzez sfinalizowanie procesu zamówienia i kliknięcie na przycisk „Wyślij zamówienie”. Wówczas Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie na podany adres e-mail (tzw. potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia nie jest jeszcze zawiązaniem umowy. Zawarcie umowy kupna z AMC-ESK następuje w momencie, gdy AMC-ESK przyjmie zamówienie klienta, wysyłając zamówiony towar i potwierdzając to drugim e-mailem (potwierdzenie wysyłki).

Limity Zamówienia

Produkty sprzedawane są wyłącznie w ilościach detalicznych. Oferta AMC-ESK kierowana jest do osób, które są w wieku umożliwiającym im zdolność do czynności prawnych.

§ 3. Ceny i koszty przesyłki

Ceny

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i pozostałe elementy składowe, dodatkowo doliczone mogą zostać koszty przesyłki.

Koszty przesyłki

Minimalna wartość zamówienia to 10 zł (bez kosztów przesyłki). Aktualny stan kosztów przesyłki jest dostępny na stronie internetowej. Zastrzegamy, iż niektóre towary, szczególnie Zestawy systemu AMC-ESK, anteny lotowe oraz drukarki, wysyłamy jedynie za pośrednictwem firmy kurierskiej (w opcji przedpłaty lub „za pobraniem”). Towary dostarczamy tylko na terenie Polski.

§ 4. Dostawa

AMC-ESK dostarcza swoje towary tylko do konsumentów.

Jeśli w ofercie nie jest podane inaczej, czas dostawy wynosi od 1 do 10 dni roboczych. Czas liczony jest od momentu złożenia zamówienia, z wyjątkiem płatności przelewem – w tym wypadku liczony jest on od dnia zaksięgowania płatności. Informacja o dostawie i kosztach dostępna jest tutaj.

Dostawa odbywa się w godzinach 09:00-17:00, jednak dokładny czas może być uzależniony od trasy kuriera

W przypadku, gdy nie wszystkie produkty dostępne są w magazynie, AMC-ESK zastrzega sobie prawo do zorganizowania na własny koszt częściowej dostawy, o ile Klient akceptuje takie rozwiązanie.
W przypadku, gdy AMC-ESK nie z własnej winy nie jest w stanie dostarczyć zamówionych produktów, ponieważ nie może ich już otrzymać od dostawcy, AMC-ESK może wypowiedzieć umowę. Wówczas AMC-ESK powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta i zaproponować podobny produkt. Jeśli jednak nie ma podobnych produktów w ofercie lub też Klient nie życzy sobie zamiany produktu, AMC-ESK zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu płatności.

Dostawy wewnątrz Unii Europejskiej nie podlegają obowiązkowi celnemu. W przypadku dostaw do krajów pozaunijnych, w szczególności Szwajcarii, obowiązek celny, podatkowy oraz inne mają zastosowanie i dopełnienie ich leży po stronie Klienta.

Jeśli doręczony towar został uszkodzony podczas transportu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta AMC-ESK. AMC-ESK ma wówczas możliwość reklamacji towaru u podmiotu świadczącego serwis lub ubezpieczyciela. Jeśli Klient nie poinformuje o szkodzie powstałej w czasie transportu, nie ma to żadnego wpływu na ustawowe warunki gwarancji.

W celu bezproblemowej realizacji zamówienia, AMC-ESK przekazuje odpowiedniej firmie dostawczej adres mailowy i numer telefonu klienta. Przekazanie adresu mailowego i numeru telefonu jest obowiązkowym elementem zawieranej umowy kupna z AMC-ESK. Klientowi nie przysługuje w tej kwestii prawo wyboru lub odwołania. Więcej informacji jest dostępnych w naszym regulaminie o ochronie danych osobowych.

§ 5. Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje własnością AMC-ESK, aż do momentu całkowitej zapłaty za towar. Zastaw, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przetwarzanie lub wprowadzanie zmian w wyglądzie przed przekazaniem prawa własności do produktu są dozwolone jedynie za zgodą sklepu AMC-ESK.

§ 6. Prawo do odstąpienia od umowy

Klienci, będący konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową. Odnośnie prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa, zastosowanie mają poniższe regulacje. W przypadku dalszych pytań, Klient może skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY:

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient lub upoważniona przez Klienta osoba (nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie firmę Inteligentna Mikroelektronika Sp. z o.o. telefoniczne lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej (Inteligentna Mikroelektronika Sp. z o.o., ul. Wojkowicka 24, 41-250 Czeladź, telefon: +48 32 763-72-09, biuro@amc-esk.pl lub biuro@i-ue.pl) . W tym celu Klient powinien skorzystać z Formularza Odstąpienia od Umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.

Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie AMC-ESK w ciągu 14 dni.

§ 7. Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, AMC-ESK zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż oferowana przez AMC-ESK, standardowa usługa pocztowa/kurierska), niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do nas płatność – z wyjątkiem płatności za pobraniem. W takim przypadku Klient musi pisemnie wskazać numer konta bankowego, na który wartość za zwrócony towar powinna być przekazana. Klient nie jest obciążany kosztami tego zwrotu. AMC-ESK zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru.

Prosimy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres:

Inteligentna Mikroelektronika Sp. z o.o.

Producent Systemu AMC-ESK

ul. Wojkowicka 24, 41-250 Czeladź

Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni.

Klient musi ponieść koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości, bądź też sposobu użytkowania produktu.

KONIEC POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

§ 8. Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów:

  • które nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań; produktów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności,
  • które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu,
  • które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu.

Formularz odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy.

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go na w/w adres.

Inteligentna Mikroelektronika Sp. z o.o.

ul. Wojkowicka 24, 41-250 Czeladź

biuro@amc-esk.pl

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Dane zwracającego: Zwracany towar:

Imię i nazwisko: …………………………………… Numer paragonu/faktury: ………………………..

Ulica i nr domu/mieszkania: …………………………… Wartość towaru: ………………………………………..

Kod pocztowy i miasto: ………………………… Nazwa towaru/kod towaru: ……………………….

Data otrzymania towaru: ……………………………

Odstąpienie.

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej przeze mnie z firmą
Inteligentna Mikroelektronika Sp. z o.o. za pośrednictwem sklepu internetowego www.amc-esk.pl

Forma zwrotu pieniędzy:

□ – na to samo konto bankowe, z którego dokonałem(-am) płatność

□ – odbiór gotówki w sklepie

□ – inne konto bankowe

Dane innego konta bankowego:

Nr rachunku …………………………………………………………………………………………..…………….

Dane właściciela rachunku bankowego: ……………………………………………………………………

 

Data, podpis zwracającego towar

…………………………………………………..

 

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza (literami drukowanymi) i odesłanie wraz z towarem
na adres sklepu, z którego zamówienie zostało wysłane.

W celu zagwarantowania jak najsprawniejszej obsługi naszych Klientów, prosimy o dołączenie paragonu lub faktury VAT do zwracanych produktów.

§ 9. Gwarancja i odpowiedzialność

W mocy prawnej pozostają ustawowe warunki gwarancji.

Sklep AMC-ESK nie odpowiada za konsekwencje nieprawidłowego stosowania produktów weterynaryjnych lub stosowania ich bez widocznej potrzeby.

§ 10. Metody płatności

Metody płatności dostępne w sklepie to: przelew tradycyjny na polskie konto bankowe (przedpłata) oraz płatność przy odbiorze. W określonych przypadkach lub w zależności od wybranego przez klienta rodzaju dostawy. Wiążący jest dzień wpływu płatności na konto AMC-ESK. AMC-ESK zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych metod płatności. Płatność poprzez wysyłkę gotówki lub czeków nie jest możliwa.

  1. Płatność przy odbiorze
  2. Przelew tradycyjny na polskie konto bankowe (przedpłata)

Prosimy przelać należną kwotę w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia.

Dane do przelewu na polskie konto bankowe:

Rachunek bankowy prowadzony przez Bank Zachodni WBK o numerze:
53 1090 2590 0000 0001 3351 0910

Lub

Rachunek bankowy prowadzony przez PKO BP S.A:

83 1020 2498 0000 8102 0499 9910

Odbiorca: Inteligentna Mikroelektronika Sp. z o.o.
Adres odbiorcy: ul. Wojkowicka 24, 41-250 Czeladź

Tytuł przelewu: prosimy o podanie daty oraz numeru zamówienia

Zamawiający: Imię i nazwisko
Kwota przelewu: końcowa suma rachunku

§ 11. Ochrona danych osobowych
Firma podchodzi do ochrony danych osobowych klientów z należytą starannością.

§ 12. Regulacja końcowa

W razie nieważności lub niemożności wcielenia w życie którejś z regulacji zawartych w regulaminie, reszta regulacji pozostaje w mocy prawnej. Działamy zgodnie z polskim prawem.

Stan prawny regulaminu sklepu: 07-04-2017

 

Wyślij E-mail
YouTube
Facebook